ŠIMC

POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO PODATKOV
  • V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016 /679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:

  • DATAINFO.SI, d. o. o.

  • Tržaška cesta 85

  • SI-2000 MARIBOR

  • www.datainfo.si

  • e-pošta: dpo@datainfo.si

  • telefon: +386 (0) 2 620 4 300