Novice

Naloži dokument

Na Zavodu RS za zaposlovanje in v Primorskih novicah bo danes objavljeno prosto delovno mesto DIREKTORJA (M/Ž).

Celoten tekst razpisa s pogoji za prijavo je v priponki.

 

Rok za prijavo kandidatov je 15 DNI OD OBJAVE!

 

Občina Piran je 26.3.2021 na svoji spletni strani: http://www.piran.si/objava/402602

objavila JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa in načrtovanih projektov na področju športa v občini Piran za leto 2021.

Javni razpis se začne z dnem objave najave javnega razpisa v Uradnem listu RS, št. 44/2021 in je odprt do vključno srede, 14. 4. 2021, do 12. ure, ne glede na način oddaje. Za pravočasne se bodo štele vse vloge, ki bodo prispele do navedenega datuma in ure, ne glede na način oddaje, sicer se bodo štele za prepozno prejete.

 

Vloga mora biti poslana oziroma oddana na naslov: Športni in mladinski center Piran, Fazan 5, 6320 Portorož.

 

Za pravilno odpremljeno se šteje, če je vložena v zaprti ovojnici, na kateri je:

• označba javnega razpisa, na katerega se prijava nanaša, in sicer »NE ODPIRAJ –RAZPIS LPŠ 2021« (v primeru dopolnitve vlog se doda še beseda »DOPOLNITEV«),

• na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja.

 blog post image

Naloži dokument

V skladu z Odlokom o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2604/odlok-o-zacasnih-omejitvah-pri-izvajanju-sportne-dejavnosti, ki je stopil v veljavo v četrtek 22.10.2020,

in Odredbo o prepovedi uporabe javnih športnih igrišč, vas obveščamo, da od četrtka, 22.10.2020 zapiramo objekte v upravljanju ŠIMC Piran.

Zaprtje objektov in zunanjih športnih površin velja do preklica zaradi izrednih epidemiloških razmer oziroma razglašene epiemije COVID-19.

 blog post image

Obveščamo vas, da danes-v četrtek 12.3.2020 ob 14. uri zapiramo objekte v upravljanju ŠIMC Piran do nadaljnjega zaradi izrednih razmer.

V prizadevanjih za omejitev širjenja koronavirusa (SARS-CoV-2) se v ponedeljek, 16.3.2020 zapirajo šole in druge izobraževalne ustanove.

Zaprtje objektov velja do preklica oziroma do ponovnega začetka pouka.

Naloži dokument

Uspešnost piranskega športa za leto 2019 bomo tradicionalno zaključili s podelitvijo priznanj na prireditvi:

ŠPORTNIK OBČINE PIRAN 2019, ki bo v petek, 28. februarja 2020 OB 18.00 v Avditoriju Portorož.

Vljudno vabljeni!

Naloži dokument

Med zimskimi počitnicami bomo tudi tokrat izpeljali brezplačen in koordiniran športni program Hura, prosti čas, ki bo potekal v Športni dvorani Lucija od ponedeljka, 17.2. do petka, 21.2. od 9.00 do 12. ure.

Udeležba je na lastno odgovornost. Namen je spodbuditi osnovnošolske otroke k ukvarjanju s športom v pouka prostih dnevih. Info: 05 6710 392

Naloži dokument

Tradicionalna podelitev priznanj ŠPORTNIK OBČINE PIRAN 2019 bo v petek, 28. februarja 2020 v Avditoriju Portorož.

Izbor kandidatov za dobitnike priznanj Športnik Občine Piran bo opravil Strokovni svet Športnega in mladinskega centra Piran v okviru kriterijev in na podlagi vaših predlogov. Kriteriji za podeljevanje priznanj »Športnik Občine Piran« so v prilogi.

Kategorije znotraj priznanj »Športnik Občine Piran 2019« so:

1.            ŠPORTNIK LETA,

2.            EKIPA LETA V INDIVIDUALNIH ŠPORTNIH PANOGAH,

3.            EKIPA LETA V KOLEKTIVNIH ŠPORTNIH PANOGAH,

4.            DOSEŽEK V NEOLIMPIJSKI ŠPORTNI PANOGI,

5.            DRŽAVNI PRVAK V OLIMPIJSKI ŠPORTNI PANOGI,

6.            DRŽAVNI PRVAK V NEOLIMPIJSKI ŠPORTNI PANOGI,

7.            ZASLUŽNI ŠPORTNI DELAVEC,

8.            ODMEVNEJŠI ŠPORTNI DOGODEK,

9.            OBETAVNI MLADI ŠPORTNIK na podlagi veljavne kategorizacije za rezultat dosežen v letu 2019 (Obvestila OKS št. 89, 1.10.2019 in št. 90, ki bo izšla 1.2.2020),

10.          NAJBOLJ PRILJUBLJEN ŠPORTNIK LETA (spletno glasovanje!).

 

Obrazce za kategorije priznanj od zaporedne številke 1 do 8 prejmete na upravi ŠIMC v Luciji oz. na podlagi prošnje na mail: programi@simcpiran.si

Naloži dokument

Med jesenskimi počitnicami bomo tudi tokrat izpeljali brezplačen in koordiniran športni program Hura, prosti čas, ki bo potekal v Športni dvorani Lucija od ponedeljka, 28.10. do srede, 30.10. od 9.00 do 12. ure.

Udeležba je na lastno odgovornost. Namen je spodbuditi osnovnošolske otroke k ukvarjanju s športom v pouka prostih dnevih. Info: 05 6710 392