Novice

Naloži dokument

Občina Piran je dne 16.2.2024 na svoji spletni strani:

http://www.piran.si/objava/887312

objavila JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA IN NAČRTOVANIH ŠPORTNIH PRIREDITEV V OBČINI PIRAN ZA LETO 2024.

Javni razpis se začne z dnem objave najave javnega razpisa v Uradnem listu RS, št. 13/24 in je odprt do vključno srede, 6. 3. 2024 do 12.00 ure.

Oddaje vlog:

Vlogo (natisnjen, podpisan in žigosan obrazec »SPLOŠNO« in obrazec »IZJAVA«) je potrebno v zaprti ovojnici poslati ali osebno oddati na naslov: ŠPORTNI IN MLADINSKI CENTER PIRAN, FAZAN 5, 6320 PORTOROŽ.

Vloga mora biti pravilno označena, in sicer:

·         polni naslov prejemnika: ŠPORTNI IN MLADINSKI CENTER PIRAN, FAZAN 5, 6320 PORTOROŽ

·         pripis »NE ODPIRAJ – VLOGA LPŠ 2024!

·         polni naslov pošiljatelja.

Izpolnjeno dokumentacijo, celoten excelov delovni zvezek, »RAZPISNI OBRAZCI« z vsemi zahtevanimi prilogami v elektronski obliki, je potrebno v razpisnem roku poslati na e-naslov: programi@simcpiran.si.

 

Rok oddaje:

Prijave morajo prispeti najkasneje do vključno 6. 3. 2024 do 12.00 ure. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če ne glede na način dostave prispe (po pošti s priporočeno pošiljko, navadno ali osebno oddana v upravi) na Športni in mladinski center Piran ter po elektronski pošti na e-naslov programi@simcpiran.si do vključno 6. 3. 2024 do 12. ure. Ovojnica mora biti obvezno opremljena z oznako, ki se glasi »NE ODPIRAJ – VLOGA LPŠ 2024«.

Naloži dokument

Javni zavod Športni in mladinski center Piran objavlja SKLEP o USTAVITVI POSTOPKA javnega zbiranja ponudb za oddajo poslovnega prostora PREHRAMBNI GOSTINSKI OBRAT v najem št. 430-0006/2023 z dne 5. 12. 2023.

 

Naloži dokument

JN je bilo objavljeno na PJN dne 17. 1. 2024 (ttps://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=505424)

pod oznako JN000238/2024 in v sistemu eJN (Podrobnosti javnega naročila (gov.si)).

 

RD je dosegljiva v ZIP-u (priponka)

 

Časovnica je sledeča:

- rok za vprašanja: 23.01.2024   12:00

- rok za oddajo ponudb: 30.01.2024   11:00

- odpiranje ponudb: 30.01.2024   12:00

POPRAVEK v objavljenem javnem zbiranju ponudb za oddajo poslovnega prostora prehrambni gostinski obrat v najem dne 5. 12. 2023.


Glede na to, da je predviden rok za oddajo ponudb, 26.12.2023, ravno na praznik, se datum oddaje ponudb premesti na naslednji delovni dan in sicer 27.12.2023.

POVZAMEM:Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela v pisarno uprave najpozneje do 27. 12. 2023 do vključno 9.00 ure. Javno odpiranje ponudb bo potekalo dne 27. 12. 2023, ob 10.00 uri. Javna objava za javno zbiranje ponudb za oddajo v najem je objavljena na spletni strani Športnega in mladinskega centra Piran od 5. 12. 2023 do 27. 12. 2023.

Rok za vplačilo varščine ostane nespremenjen.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

 

Naloži dokument

5. December, 2023

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO POSLOVNEGA PROSTORA PREHRAMBNI GOSTINSKI OBRAT V NAJEM

LOKACIJA: 1. nadstropje "JADRALNI CENTER PORTOROŽ"

Naloži dokument

21. Jul, 2023


JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO POSLOVNEGA PROSTORA PREHRAMBNI GOSTINSKI OBRAT V NAJEM

LOKACIJA: 1. nadstropje "JADRALNI CENTER PORTOROŽ"

Naloži dokument

JAVNO ZBIRANJE PONUDB

ZA ODDAJO POSLOVNEGA PROSTORA

V SKLADIŠČU SOLI GRANDO V NAJEM

Naloži dokument

PREDMET PRODAJE : MONTAŽNO SKLADIŠČNI OBJEKT ALU 02

Sprejem ponudb do vključno 25. 4. 2023.

Najlepša hvala!

Naloži dokument

Med zimskimi šolskimi počitnicami bomo ponovno izpeljali brezplačen in koordiniran športni program Hura, prosti čas, ki bo potekal v Športni dvorani Lucija od 9.00 do 12. ure v:

PONEDELJEK 6.2.
TOREK 7.2.

ČETRTEK 9.2.
PETEK 10.2.

Udeležba je na lastno odgovornost. Namen je spodbuditi osnovnošolske otroke k ukvarjanju s športom v pouka prostih dnevih.

Info: 05 6710 392