ŠIMC

Športni in mladinski center Piran
Osnovni podatki

Ime: Javni zavod Športni in mladinski center Piran
Ente pubblico Centro sportivo e giovanile di Pirano

Skrajšano ime: Športni in mladinski center Piran
Centro sportivo e giovanile di Pirano

Sedež: Fazan 5, 6320 Portorož

Telefon: 05/ 671 03 90

Faks: 05/ 671 03 95

E-pošta: info@simcpiran.si

Matična številka: 5915376

ID številka za DDV: SI 37238221

TRR/ IBAN: SI56 0110 0600 8347 358 (Banka Slovenije)