ŠIMC

Organiziranost

Športni in mladinski center Piran je javni zavod, ustanovljen z Odlokom Občine Piran dne 01.06.2005. (Uradni list RS, št. 49/95). Deluje na podlagi Statuta Občine Piran in Zakona o lokalni samoupravi, ob spoštovanju vse veljavne zakonodaje, ki zadeva dejavnosti zavoda.

Dokument: Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Športni in mladinski center Piran